GEOMETRIA 3D

Geometria kół 3D

to zaawansowana technologia, która pozwala na dokładne określenie ustawień geometrycznych kół pojazdu. Jest to proces, w którym mierzona i analizowana jest geometria kół w trzech wymiarach, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne określenie ich położenia w przestrzeni.

Dzięki zastosowaniu skomputeryzowanych systemów pomiarowych, takich jak kamery i czujniki, możliwe jest wykonanie precyzyjnego trójwymiarowego skanu całego pojazdu, a następnie analiza jego geometrii. 

Kolejnym krokiem jest ustawienie geometrii w pojeździe. Dzięki porównaniu wartości pomiędzy naszą bazą danych a wartościami pochodzącymi z pomiaru, mamy możliwość regulacji takich parametrów jak min. zbieżność czy też kąty nachylenia kół.

Nieprawidłowe ustawienie geometrii może utrudniać prowadzenie pojazdu oraz zwiększać koszty eksploatacji pojazdu min. poprzez zwiększone zużycie elementów zawieszenia oraz opon.

Aby zapobiec takim sytuacjom umów się na ustawienie geometrii już dziś!

 Zadzwoń
tel. +48 12 273 24 35 WEW. 3