PODSTAWOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

Nasza stacja diagnostyczna jest certyfikowanym i licencjonowanym i partnerem PISKP. 
Klientom oferujemy pomoc wykwalifikowanych specjalistów. 
U nas wykonasz pełen zakres usług diagnostycznych Twojego samochodu

Podstawowa stacja kontroli pojazdów

Podstawowa stacja kontroli pojazdów to miejsce, w którym przeprowadzane są badania techniczne pojazdów. Celem tych badań jest określenie, czy dany pojazd spełnia wymagania bezpieczeństwa i emisji spalin, które są niezbędne do jego poruszania się po drogach publicznych.
Badanie techniczne w podstawowej stacji kontroli pojazdów może obejmować kilka różnych czynności, w tym sprawdzenie hamulców, układu kierowniczego, oświetlenia, stanu opon, a także emisji spalin. Jeśli pojazd nie spełnia wymagań, właściciel musi dokonać odpowiednich napraw i ponownie przeprowadzić badanie.
Podstawowa stacja kontroli pojazdów jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa drogowego, ponieważ pozwala na wczesne wykrycie i naprawienie potencjalnie niebezpiecznych usterek w pojazdach. Dlatego też badania techniczne powinny być przeprowadzane regularnie, zgodnie z wymaganiami prawnymi.